Nemocnice

THOMAYEROVA NEMOCNICE – Praha

Nerez. dovybavení výdejny (2012)